hotlineĐường dây nóng: 0975555091 - 0919971982

Emailtapchinguoidepvietnam@gmail.com

Trang chủ »

Gia đình

TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁM ĐỊNH VIỆN CÔNG NGHỆ CHỐNG LÀM GIẢ

05/07/2018

526 Lượt xem

MỘT SỐ LĨNH VỰC TƯ VẤN GIÁM ĐỊNH:

 

I/ Tư vấn giám định Di chúc:

1/ Tư vấn giám định những nội dung trên Di chúc:

- Chữ viết trên Di chúc

- Chữ in vi tính, chữ đánh máy trên Di chúc

- Chữ ký trên Di chúc

- Hình dấu trên Di chúc

- Dấu vân tay trên Di chúc

- Những thay đổi nội dung nguyên thủy trên Di chúc

2/ Mục đích:

- Xác định người viết trên Di chúc

- Xác định người ký trên Di chúc

- Xác định hình dấu trên Di chúc là hình dấu thật hay giả

- Xác định dấu vân tay trên Di chúc có phải của người đứng tên không

- Xác định nội dung trên Di chúc là nội dung nguyên thủy hay đã bị sửa chữa:

          * Viết thêm nội dung vào Di chúc

          * Xóa bớt nội dung trên Di chúc

          * Tẩy xóa, sửa chữa nội dung trên Di chúc

Trên cơ sở đấy xác định tư vấn tính pháp lý nguyên vẹn của Di chúc

II/ Tư vấn giám định các loại văn bằng chứng chỉ:

1/ Tư vấn giám định mẫu văn bằng chứng chỉ:

- Mẫu văn bằng chứng chỉ

- Hình dấu trên văn bằng chứng chỉ

- Chữ ký trên văn bằng chứng chỉ

- Tính nguyên vẹn của văn bằng chứng chỉ

2/ Mục đích:

- Xác định mẫu văn bằng chứng chỉ là thật hay giả

- Xác định hình dấu trên văn bằng chứng chỉ là thật hay giả

- Xác định chữ ký trên văn bằng chứng chỉ là thật hay giả

- Xác định tính nguyên vẹn của văn bằng chứng chỉ

Văn bằng chứng chỉ có bị tẩy xóa, sửa chữa thay đổi nội dung hay không

Trên cơ sở đấy xác định tư vấn tính pháp lý nguyên vẹn của văn bằng chứng ch

III/ Tư vấn giám định các sản phẩm:

1/ Tư vấn giám định Tem nhãn, bao bì sản phẩm:

- Tem nhãn

- Bao bì sản phẩm

- Biện pháp chống làm giả Tem nhãn, bao bì sản phẩm

+ Đánh dấu bằng hóa chất - Phương pháp hóa học

+ Đánh dấu trên bản in - Phương pháp cơ học

2/ Mục đích:

- Xác định Tem nhãn là thật hay giả

- Xác định Bao bì sản phẩm là thật hay giả

- Xác định Biện pháp chống làm giả Tem nhãn, bao bì sản phẩm

+ Đánh dấu bằng hóa chất - Phương pháp hóa học

+ Đánh dấu trên bản in - Phương pháp cơ học

IV/ Tư vấn giám định Âm thanh:

V/ Tư vấn giám định ADN:

VI/ Tư vấn giám định Vân tay:

VII/ Tổ chức tập huấn để nhân viên nhận biết được hàng thật hàng giả:

 

 

Tags:

    arrow